Jumat, 29 Juni 2007

Arak-arakan

Cara menyemarakan suatu perkawinan dari masing-masing daerah tentunya berbeda. Gambar berikut menunjukan suatu perayaan pernikahan di daerah Sumatera Selatan umumnya.
Proses dilakukan dengan penjemputan pengantin wanita untuk dibawa ke rumah pengantin laki-laki yang dinamakan "Arak-arakan"

Acara tersebut dimulai dari pengantin laki-laki menuju kerumah pengantin perempuan dengan diiringi tabuh-tabuhan dan robongan keluarga pengantin laki-laki. Selanjutnya sampai di rumah pengantin perempuan, kedua pengantin tersebut disandingkan dilajutkan dengan perjalanan menuju rumah pengantin laki-laki. Dengan diiringi kembali oleh tabuh-tabuhan serta dayang-dayang pengantin dan kedua keluarga pengantin. Sesampainya di rumah pengantin laki-laki, pihak keluarga pengantin laki-laki yang lain menyambut dengan cara menyelendangkan kain kepada kedua mempelai sebagai tanda menerima keduanya sebagai keluarga besar. Sebelum menyelendangkan kain dilakukan tari-tarian sebagai tanda kegembiraan keluarga atas penyatuan keluarga tersebut melalui tali silaturahmi perkawinan.